Allround Primer er specielt udviklet til grunding af glatte overflader samt en spærrende grundmaling.
Velegnet til indendørs og udendørs påføring på træ.
Anvendelse:
Anvendes som hæftegrunder/heftgrunning på keramiske fliser, hård PVC, zink/sink, aluminium, galvaniseret
jern samt tidligere malet træ, inde og ude. Desuden til lofter og vægge mod gennemslag fra nikotin- og
vandskjolder samt gennemslag fra vandopløselige stoffer i træværk.
Påføring: Malerrulle, pensel eller sprøjte.
Rækkeevne/Dekkevne: 10-12 m² per liter.
Påføringstemperatur: Min. +7°.
Tørretid: 0,5-1,5 timer ved 23° (afhængig af luftfugtigheden).
Rengøring af værktøj: Fjern mest mulig maling før du rengør med vand tilsat lidt grundrens.
Opbevaring: Tørt, køligt, frostfrit. Efter åbning opbevares emballagen tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit
og utilgængeligt for børn.
Bortskaffelse: Flydende malingrester må ikke hældes i afløb, de skal indleveres på den lokale genbrugsstation.
Det samme gælder den tomme emballage.
Overmalbar: Ca. 2-3 timer ved 23° (afhængig af luftfugtigheden).
Isolerende tørretid: 6-8 timer ved 23° (afhængig af luftfugtigheden).
Omrøring: Skal omrøres før brug.
Hærdetid: Fuld styrke efter 30 dage (afhængig af luftfugtigheden).
Generel information
  • Anvendelsesområde:
    Inden- og udendørs
  • Påføringsmetode:
    Pensel, Rulle, Sprøjte
  • Opbevaring:
    Tørt, køligt, frostfrit. Efter åbning opbevares emballagen tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit
RAW

RAW Allround stop primer

Varenr: 2861#9720414

Vælg variant