Anvendes til overfladebehandling af RAW Fast Flash inddækning, hvor der sker afvanding fra kobber eller betumen (tagpap) til inddækningen. Ydermere kan det bruges til at overfladebehandle nedbrudte overflader, samt tætne utætte tagrender.
Generel information
  • Anvendelse:
    Overflader