Fabriksfremstillet og mineralsk muremørtel i flg. DIN EN 998-2 i styrkeklasse M5 og CS III jvf. DIN EN 998-1.Mørtelgruppe P II jvf. DIN V 18550. Produktet er fremstillet på basis af chromatneutraliseret cement.Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end svarende til 2 mg pr. kg tør cement.

RAW Funktionsmørtel består af tørret natursand, cement, hydrauliske bindemidler og derudover additiver for lettere bearbejdning.

RAW Funktionsmørtel kan bruges som opmurings- og fugemørtel på op til middelt sugende mursten i henhold til murstensproducentens anvisninger. Tjek altid op på teglstenens klassificering af minutsug i fht. den anvendte mørtel. Mørtlen kan også bruges til mindre pudseopgaver på mursten inde og ude.

RAW

RAW Funktionsmørtel

Varenr: 6220#9748968

Størrelse 20 kg