RAW® Reparationsasfalt anvendes til hurtig og holdbar reparation af belægningsskader samt asfaltering af mindre flader. Asfaltmassen størkner ved stødvise tryk – jo mere tryk desto hårdere asfalt.
Overfladen kan med fordel tages i brug umiddelbart efter lægningen. RAW Reparationsasfalt fungerer lige godt, uanset om det er sommer eller vinter.

Brugsanvisning: Overfladen klargøres ved at rengøre og fylde den med et bærelag af grus eller sand, som komprimeres. En dybde på ca. 1-3 cm overlades til asfalten. Til de vanskeligste overflader anbefales det at anvende RAW® Asfalt Primer for at forbedre vedhæftningen yderligere.
Asfaltmassen påføres og komprimeres med stødvise tryk.

RAW

RAW Reparationsasfalt

Varenr: 9100#9742079