RAW VINYLGOLV

STARKT, STABILT, HÅLLBART.

UPPLEV ETT NYTT TYP AV VINYLGOLV, DESIGNAT FÖR UTSATTA MILJÖER

RAW vinylgolv är populära för sina slitstarka och vattenavvisande egenskaper. Men också för dess utseende och förmåga att efterlikna träådringarna, färgerna och strukturerna hos naturliga trägolv

VINYLGOLV GREY OAK

TJOCKLEK: 6 mm
BREDD: 235 mm
LÄNGD: 1518 mm

VINYLGOLV DARK OAK

TJOCKLEK: 6 mm
BREDD: 235 mm
LÄNGD: 1518 mm

VINYLGOLV LIGHT OAK

TJOCKLEK: 6 mm
BREDD: 235 mm
LÄNGD: 1518 mm